Region Skåne stärker kommunal samverkan om konst

Region Skåne beviljar Kristianstad kommun 250 000 kronor till en förstudie och för ett kommunalt samverkansprojekt om offentlig konst. Projektet är del i Region Skånes arbete med gestaltad livsmiljö.

Region Skånes satsning med 250 000 kronor till Kristianstad kommun innebär att kommunen tillsammans med Landskrona stad och Höörs kommun ska genomföra en förstudie samt bilda ett nätverk för offentlig konst för kommunerna i Skåne. Bidraget är en del i Region Skånes satsning inom området gestaltad livsmiljö.

Förstudie med utblickar

Förstudien ska innehålla en kartläggning över hur det ser ut idag i de 33 skånska kommunerna när det gäller hantering av offentlig konst. Den ska ge svar på frågor om de skånska kommunernas konstpolicy och riktlinjer för hantering av offentlig konst. Den ska också undersöka kommunernas behov av kunskap om och stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst. Även en omvärldsanalys från 2-3 andra regioner ska ingå och presentera deras arbete med offentlig konst.

Förstudiens resultat blir ett underlag för vad nätverket om offentlig konst kan komma att erbjuda när det gäller kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Projektet är baserat på kommunernas behov av ökad kompetens om upphandling samt ett forum för erfarenhetsutbyte med metodstöd och handledning i processer som avser offentlig konst.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter