Orrit Stahlénius blir ny utvecklare inom bildkonst

Orrit Stahlénius blir från den 2 augusti ny utvecklare inom områdena bildkonst, fotografi, form, arkitektur och design på Kultur Skåne.

Orrit Stahlénius har bred arbetserfarenhet och kompetens från såväl kulturlivet med förmedlings- och producentarbete, som arbete i politiskt styrda organisationer. Hon har tidigare arbetat bland annat på Wanås Konst och Malmö Konsthall.

- Hennes breda erfarenhet, nu senast som kultursekreterare på Malmö stad där hon bland annat arbetat med offentlig gestaltning, ligger i linje med förvaltningens och kulturnämndens satsning inom bild- och formområdet säger enhetschef Mats Hallberg. 

- Vi hälsar Orrit Stahlénius varmt välkommen till Kultur Skåne, fortsätter Mats Hallberg.

- Jag stimuleras av att få arbeta utvecklingsorienterat. Konsten ger oss möjlighet att byta perspektiv och vi kan bidra till att fler får denna möjlighet. Här har vi en stor uppgift. Jag ser också fram emot att få bidra till Region Skånes framgångsrika arbete att främja konstens och kulturens samspel med andra samhällsområden, ett område som ligger mig varmt om hjärtat, berättar Orrit Stahlénius.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter