Cecilia Widberg ny utvecklare för kultursamverkansmodellen

Från den 2 oktober har Region Skånes kulturförvaltning en ny utvecklare/processledare för arbetet med kultursamverkansmodellen.

Cecilia Widberg har en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap och har en bred erfarenhet dels av arbete med utredningar, handläggning av kulturstöd, dels av beredning av kulturpolitiskt policyarbete. Närmast kommer hon från en tjänst som strategisk utvecklare på Helsingborgs kulturförvaltning där hon bland annat har koordinerat samarbete mellan Helsingborg och Helsingör.

- Jag hälsar Cecilia Widberg varmt välkommen till Region Skåne. Med Cecilia stärker vi nu vår statsvetenskapliga kompetens på förvaltningen. Cecilias erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete inom det kulturpolitiska fältet i en kommun är värdefull i den fortsatta utvecklingen av Kultursamverkansmodellen i Skåne, säger Eva Nilsson Mesch, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning.

- Jag ser fram emot att få arbeta inom Region Skåne som ligger i framkant när det gäller Kultursamverkansmodellen. Jag har jobbat inom både små och stora kommuner och går in i min nya tjänst med en god förståelse för kommunernas olika förutsättningar. Jag tror att det är erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet med att ytterligare utveckla samarbetet och dialogen med kommunerna, så att Kultursamverkansmodellen verkligen når upp till sin fulla potential.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter