Ny plattform för aktörer i samarbete film och konst

Region Skånes stödjer ett pilotprojekt som innebär att Gylleboverket ska formulera och utveckla sin roll och identitet som tvärkonstnärlig plattform mellan film, rörlig bild och samtidskonst.

Det huvudsakliga syftet och målet är att pröva och utveckla en hållbar tvärkonstnärlig plats med konstnärlig spets för produktion utanför de urbana miljöerna i Skåne med utgångspunkt i Gylleboverkets nuvarande verksamhet. Region Skåne stödjer satsningen med 450 000 kronor för åren 2018-2019. Plattformen ska vara en experimentell yta för gränssnittet mellan samtidskonst, konstfilm, film och rörlig bild i syfte att stärka dessa konstområdens möjligheter till tvärkonstnärlig samverkan. Ett exempel på aktivitet kan vara konstnärsresidens inom rörlig bild.

Gylleboverket ska verka för att tillgängliggöra verksamheten för publik. Projektet ska ta hänsyn till den regionala kontext som finns för rörlig bild och andra konstformer och stimulera samverkan och relationer med andra relevanta aktörer till exempel internationella och nationella nätverk inom film och rörlig bild, samtidskonst, konstinstitutioner, utbildningar och forskning inom såväl området film som samtidskonst. 

Bakgrund

Kulturnämnden har för 2017 avsatt 2,5 miljoner kronor i särskilda utvecklingsmedel för området film och rörlig bild. Satsningen med 450 000 kronor på pilotprojektet Gylleboverket – Tvärkonstnärlig plattform för konst och rörlig bild på landsbygden" är en del i årets fördelning till området. Den samspelar med flera insatsområden i Handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020 specifikt när det gäller insatsområdet Konstnärlig utveckling och kvalitet samt kulturnämndens utvecklingsarbete med bildkonstens infrastruktur.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter