Lund läser – projektet som vann många läsare

Hösten 2016 genomförde Folkbiblioteken i Lund Skånes första ”stadsläsningsprojekt”. Under sommaren publicerades ledtrådar och när titeln blivit offentlig och delades ut var intresset stort.

"Allt jag inte minns" av Jonas Hassen Khemiri blev boken som delades ut på olika platser i kommunen och skapade Lunds största bokcirkel. Genom att erbjuda program kopplade till boken på samtliga folkbibliotek ville man inspirera till läsning, skapa nya kontaktytor och även nå de grupper som ännu inte hittat till biblioteken.

Under hösten genomfördes 15 föreläsningar, 8 öppna samtal, ett stort antal bokcirklar med deltagare i alla åldrar,en massbokcirkel med 100 personer som alla läst boken och till sist avslutande författarbesök av Jonas Hassen Khemiri.

"Lund läser" var ett av 13 projekt som fick bidrag av Region Skåne inom biblioteksområdet under 2016.

Projektets läsfrämjande effekter

När författaren Jonas Hassen Khemiri besökte Lund och deltog drygt 300 personer.

- Att se 300 personer nicka uppmärksamt vilken passage ur boken Hassen Khemiri än nämnde eller läste och visste precis vad han pratade om gav en häftig känsla, berättar projektledare Cecilia Lindgren. Och låntagare kommer fortfarande och vill tala om boken! fortsätter hon.
3250 böcker delades ut i projektet men trots detta var de 37 exemplaren på biblioteken utlånade hela hösten. Även ljud- och talböckerna och översättningar var mycket utlånade.

"Ett kanonbra läsprojekt" tyckte gymnasielärare

490 böcker delades ut till gymnasieelever och 90 delades ut till SFI-elever på Komvux. De 400 gymnasieelever som läst boken fick också träffa författaren och biblioteket har fått respons från flera lärare som varit mycket nöjda.

Elever med lärare som arbetade aktivt med läsningen, som gav ingång till texten och sedan diskuterade har tyckt om boken. Nästan alla lärare frågade sina klasser vad de ville ställa för frågor till författaren och dessa frågor samlade biblioteket in och skickade i förväg vilket var ett bra sätt att involvera eleverna och få dem att fundera.

Projektet fick uppmärksamhet i media

Projektet har nått ut i tidningar, riks- och lokalradio, poddar och sociala medier och man har även nått en yngre publik.

- Vi nådde ett mycket större antal än vi hade vågat hoppas på, troligen mycket tack vare att projektet fick så stor publicitet i media. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet skrev om projektet i samband med att vi började släppa ledtrådar, Arbetet gjorde en artikelserie och tidningen Dagens samhälle skrev om det i september. Nordegren och Epstein berättade om projektet i P1 (15 juni) och Radio Malmöhus sände direkt från Stadsbiblioteket i P4 (23 augusti), berättar Cecilia Lindgren.

Erfarenheter som inspiration för bibliotek

Andra bibliotek som funderar på att genomföra liknande projekt kan ha stor nytta av erfarenheterna och reflektionerna från projektet Lund läser.

- Vi valde en väldigt bra roman som första projektbok; även de som inte älskade boken hade mycket att säga om den, vilket gav upphov till många, långa och intressanta diskussioner. Det var också en bok som det gick att koppla många intressanta program till. En stor fördel är att vi nådde fler yngre läsare än vi troligen hade gjort med en annan bok som kanske kan kännas svår för dem som inte har svenska som modersmål eller som inte är vana läsare. Glädjande var att ljudboken upplevdes som lättare att ta till sig för den här gruppen, säger Cecilia Lindgren, projektledare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter