Kvinnliga akrobater i internationell workshop

Kvinnans plats i cirkusvärlden är temat för det internationella konvent som nycirkusartisten Rebecka Nord kommer att bjuda in till i Skåne. Region Skåne stödjer projektet med 23 000 kronor.

Rebecka Nord, med det egna företaget Cirkus By Me är en etablerad nycirkusartist både på den nationella och den internationella arenan. Hennes specialitet är parakrobatik. Hon är född i Abbekås. Under sin karriär har hon arbetat i bland annat Danmark, England, Frankrike och Belgien samtidigt har hon haft ambitionen att ha en bas för sin verksamhet i Skåne.

Genom att arrangera ett kreativt konvent för kvinnliga akrobater vill hon stärka sin bas i Skåne. Konventet kommer att äga rum i Abbekås under senvinter 2017/2018. Konventet ska samla framstående kvinnliga akrobater från olika länder i världen till en kreativ workshop kring parakrobatik, den kvinnliga kroppens fysiska styrka. Konventet kommer även lyfta hur det är att vara kvinna i cirkusbranschen.

Praktiska, fysiska, tekniska och kreativa övningar varvas med såväl formella som informella diskussioner under konventet. Frågeställningar som kommer att tas upp är: hur man kan förena moderskap med en karriär som akrobat, hur kroppen förändras när vi blir äldre och kvinnans plats i cirkusvärlden.

Fakta

Nycirkusen är en konstform under utveckling och det finns stora behov av att stärka infrastrukturen för området och stödja möjligheter för professionella artister att verka i Skåne.

Vad är parakrobatik?

Parakrobatik är en cirkusgren som utförs utan redskap, med tonvikt på styrka och balans. Numret utförs oftast av två personer, men det förekommer även att ett större antal personer deltar. Parakrobatiska nummer går typiskt ut på att den ene deltagaren lyfter eller kastar den andre i olika positioner och formationer, eller att bägge personerna utför balansakter med sina egna kroppar som redskap. Det vanliga är att personerna är specialiserade, antingen som underman (bas) eller som överman (topp eller flyer), men det förekommer även att rollerna skiftar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter