Kulturförvaltningen får en av fyra forskartjänster

Region Skånes kulturförvaltning ser fram emot att få en av fyra forskartjänster genom Riksbankens Jubileumsfond. Tjänsten innebär utvecklingsarbete inom KKN-området.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser fyra Flexit-anställningar som in-house forskare vid olika organisationer. En av fyra tjänster placeras på Region Skånes kulturförvaltning och handlar om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar med inriktning på drivkrafter, processer och samspel.

Tjänsterna är sökbara under tiden 9 januari till och med 7 februari 2018. Riksbankens Jubileumsfond håller i rekryteringsprocessen i dialog med kulturförvaltningen. Tillträde är planerat till efter sommaren 2018.

Fakta om Flexit

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter