Konstnärer från andra länder bjuds in till Skåne

Region Skåne vill stimulera fler kulturaktörer att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare från andra länder genom bidrag till residensutveckling.

Det är tredje året i rad som Region Skåne satsar på internationella residens. Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i regionen och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktions¬plats för konst och kultur. Satsningen ska bidra till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region i enlighet med Regional kulturplan för Skåne 2015–2019 och den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030.

Beviljade projekt representerar residenssatsningar inom bildkonst/form, litteratur och serier samt scenkonst och musik, har geografisk spridning och består av både nya och befintliga residenssatsningar i Skåne. Projekt som bedöms ha ett långsiktigt perspektiv, en tydlig målsättning och tidsplanering, kapacitet att stödja residenskonstnärernas arbetsprocesser, lokal förankring samt ambitioner att skapa kontaktytor och nätverk har prioriterats.

Sex kulturaktörer får bidrag för att genomföra och utveckla residens i Skåne

Föreningen ARNA i Fågelriket får 250 000 kronor för projektet "Art, Ecology & Science". Projektet är Sveriges första residens med inriktning på materialvetenskap, strukturbiologi och nanoteknologi samt ett program för kulturellt erfarenhetsutbyte mellan biosfärområden.

Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor för att bygga vidare på den internationella residensplattform för samtida och tvärkonstnärliga scenkonstuttryck som påbörjades för flera år sedan. Projektet är ett samarbete mellan Inkonst och Inter Arts Center.

Seriefrämjandet får 170 000 kronor för att fortsätta att utveckla arbetet med internationella residensplatser för serieskapare i Seriestaden Malmö. Syftet är att kunna erbjuda serieskapare från olika delar av världen möjlighet att arbeta på Seriecenter i Malmö, samt att öka utbytet mellan den svenska seriekulturen och resten av världen.

Wanås Konst får 106 000 kronor för att med sin residenssatsning skapa utrymme för konstnärer och konstnärsgrupper som i sin konstnärliga praktik tar aktiv del i samhället och skapar dialog med grupper i platsspecifika projekt. Det är konstnärer som har som metod att samarbeta med och involvera lokalbefolkningen i projekt med en publik komponent.

UNICORN – Artists in Solidarity får 110 000 kronor för att utveckla och etablera ett residensprogram i Malmö för att stödja bildkonstnärer i utsatthet. Genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor är ambitionen att bidra till att Skåne blir en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen.

Ystads konstmuseum får 164 000 kronor för att genom Bästa Biennalen (konstbiennal med fokus på barn och unga) etablera ett residensprogram för konstnärer som är intresserade av deltagarinvolverande konstproduktion och sociala processer i sitt konstnärskap och som främst arbetar med barn och unga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter