Högaktuellt tema fokus för Malmö Fotobiennal 2017

En av vår tids mest aktuella frågor är i fokus för Malmö Fotobiennal. Villkoren för bilden och fotografiet i ett samhälle i snabb förändring är ett angeläget tema som också får ett eget seminarium.

Hur ser bildens och fotografiets villkor ut i ett medielandskap och samhälle i snabb och radikal förändring? Det är en av vår tid mest aktuella frågor – den om bildens förhållande till verkligheten, trovärdighet och digital manipulering, alternativa fakta och fotografiets framtid utveckling – som kommer att diskuteras på ett seminarium i samband med Malmö Fotobiennal 2017.

Seminariet, som äger rum den 11 juni på Malmö Konsthall, är ett angeläget inslag under biennalen i juni. Region Skåne stödjer Malmö Fotobiennal 2017 och seminariet med 75 000 kronor.

Fotoaktiviteter runt om i Skåne

Ett stort antal fotobaserade utställningar, filmvisningar och artist talks runt om i Skåne knyter samman Malmö Fotobiennal 2017 som har en stark förankring i samarbeten med konstinstitutioner, gallerier och akademi.

Tema för årets biennal är The Society of the Spectacle. Det är också titeln på den franske författaren och teoretikern Guy Debords bok som kom 1967 i vilken han utforskar frågan om bildens och fotografiets villkor i ett samhälle i snabb förändring. Biennalen pågår 9-18 juni i bland annat Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter