Fyra aktörer får forskarstöd till digital utveckling

Fredriksdals museer och trädgårdar är en av fyra verksamheter som genom Region Skåne i samarbete med Malmö högskola får forskarstöd för att testa och utveckla sin verksamhet digitalt.

Museiföremål som lever, förökar sig och så småningom dör kräver en helt annan form av hantering till exempel i museets databas än traditionella kulturhistoriska föremål.

Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg får 70 000 kronor till ett projekt för att ta fram nya rutiner och metoder för att registrera och göra museets levande samlingar tillgängliga. Det är samlingar som till exempel består av växter och djur. Genom projektet får museet bättre möjlighet att via databas sammanlänka naturvetenskap, naturhistoria och kulturhistoria.

Förutom Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg har följande fått forskarstöd genom Region Skåne. Det är: Månteatern, Lund 70 000 kronor, Nordisk Panorama, Malmö 70 000 kronor samt Form Design Center, Malmö 70 000 kronor.

Kort om utlysningen forskarstöd inom digitala området

Kulturnämnden har erbjudit mottagare av verksamhetsbidrag från Region Skåne möjlighet att söka forskningsstöd inom det digitala området. Utlysningen har genomförts i samarbete med Malmö högskola, Institutionen för datavetenskap och medieteknik. Forskarstödet från Malmö högskola är en del i ett samarbete mellan högskolan och kulturförvaltningen.

Utlysningen innebar att verksamheterna kunde söka upp till 70 000 kronor för sina projekt inom digital utveckling. Totalt kom det in tolv ansökningar till förvaltningen med ett sammanlagt ansökningsbelopp på 788 500 kronor. Av de tolv sökande har fyra ansökningar fått bidrag till ett sammanlagt belopp om 280 000 kronor.

Ansökningarna har beretts gemensamt av Region Skånes kulturförvaltning och Malmö högskola, Institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter