Filmen som visar hur kultur gör skillnad

Kultur för äldre gör skillnad. Det visar Kristianstads kommun i sitt arbete med aktiviteter och upplevelser inom äldreomsorgen som fångats i en inspirerande film.

Så länge vi är unga och friska kan vi själva välja den kultur vi vill ta del av, men vad händer när vi blir äldre och sjuka? Kommer kulturen till oss då? Frågorna ställs i en film som presenterar och inspirerar till hur arbete med kultur gör skillnad i äldreomsorgen.

En film om kultur i vårdvardagen

Omsorgsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun har under flera år arbetat med kultur i äldreomsorgen. Genom olika projekt har man arbetat metodiskt och målmedvetet för att implementera kultur i vårdvardagen och på mötesplatser.

Nu vill man dela med sig och sprida kunskapen till andra. Genom filmen "För och med alla sinnen – om hur kultur gör skillnad i äldreomsorgen" vill de båda förvaltningarna inspirera personal och visa beslutsfattare hur stor betydelse kultur har inom äldreomsorgen.

Konkreta exempel

Filmen ger många konkreta exempel på hur de äldre får uppleva kultur eller själva vara aktiva i till exempel körsång, skriva haikudikter, skapa tidningskonst eller måleri och många andra aktiviteter. Många gånger har de äldres slumrande förmågor väckts till liv genom kulturaktörernas metoder och personalens engagemang.

Bakgrund

Kristianstads kommun har med stöd från Region Skåne låtit göra filmen som är producerad av Pia Ivarsson. Projekt och aktiviteter som presenteras i filmen har kommit till genom stöd från kommunen, stöd från Region Skåne och från Kulturrådet inom ramen för kultur för äldre-satsningen.

Filmen har producerats för att ytterligare förankra arbetet med kultur inom äldreomsorgen både i den egna kommunen och för att sprida den till andra kommuner och visa hur viktigt det är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling och varaktiga strukturer när det gäller kultur för äldre.

Filmen "För och med alla sinnen", cirka 24 minuter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter