Fem aktörer inom folkbildningen får projektbidrag

Fem aktörer inom folkhögskola och studieförbund i Skåne får projektbidrag för att utveckla samarbeten med professionella konst- och kulturlivet i Skåne.

Region Skåne vill utveckla, fördjupa och initiera ny samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och det professionella konst- och kulturlivet i Skåne. Folkhögskolor och studieförbund i Skåne har därför kunnat söka bidrag för samverkansprojekt. Satsningen är en del i genomförandet av den överenskommelse som Region Skåne gjorde med folkbildningen i Skåne och Region Skåne hösten 2016.

Ansökningarna har beretts i dialog med sakkunniga inom respektive konstområde inom Region Skånes kulturförvaltning samt i dialog med kulturgruppen inom ramen för Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne. I kulturgruppen ingår representanter från både folkhögskolor och studieförbund i Skåne.

Fem verksamheter inom folkbildningen får bidrag

  • Folkuniversitetet Kristianstad får 72 000 kronor till projektet ÖSKG-akademin.
  • Studieförbundet Bilda Sydväst får 87 000 kronor till projektet Folkmusik och folkbildning.
  • ABF Skåne får 189 000 kronor till projektet Proserpin-familjen i centrum.
  • Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne får 213 770 kronor till projektet Dans för Demens.
  • Sundsgårdens folkhögskola får 115 000 kronor till projektet Polariseringspjäs på bibliotek.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter