Fem aktörer inom folkbildningen får projektbidrag

Fem aktörer inom folkhögskola och studieförbund i Skåne får projektbidrag för att utveckla samarbeten med professionella konst- och kulturlivet i Skåne.

Region Skåne vill utveckla, fördjupa och initiera ny samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och det professionella konst- och kulturlivet i Skåne. Folkhögskolor och studieförbund i Skåne har därför kunnat söka bidrag för samverkansprojekt. Satsningen är en del i genomförandet av den överenskommelse som Region Skåne gjorde med folkbildningen i Skåne och Region Skåne hösten 2016.

Ansökningarna har beretts i dialog med sakkunniga inom respektive konstområde inom Region Skånes kulturförvaltning samt i dialog med kulturgruppen inom ramen för Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne. I kulturgruppen ingår representanter från både folkhögskolor och studieförbund i Skåne.

Fem verksamheter inom folkbildningen får bidrag

  • Folkuniversitetet Kristianstad får 72 000 kronor till projektet ÖSKG-akademin.
  • Studieförbundet Bilda Sydväst får 87 000 kronor till projektet Folkmusik och folkbildning.
  • ABF Skåne får 189 000 kronor till projektet Proserpin-familjen i centrum.
  • Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne får 213 770 kronor till projektet Dans för Demens.
  • Sundsgårdens folkhögskola får 115 000 kronor till projektet Polariseringspjäs på bibliotek.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter