Bidrag till Ifö Center ger resurscenter för konst

Bromölla kommun får 500 000 kronor för att utveckla Ifö Center som unik aktör i nordöstra Skåne till ett resurscenter för konst- och kulturproduktion av vikt för södra Sverige.

Förbättrade villkor för konstnärligt skapande är prioriterat för Region Skåne. Ett led i detta är kulturnämndens beslut om en satsning på Ifö Center i Bromölla kommun med 500 000 kronor. Genom satsningen får Ifö Center möjlighet att utvecklas från lokalt till regionalt resurscenter för konst- och kulturproduktion både för professionella och icke-professionella kulturskapare.

Området bildkonst, fotografi, form och design är under stark utveckling och Region Skånes satsningar stärker olika verksamheter som till exempel institutioner, centrumbildningar, kollektivverkstäder och resursplattformar.

Satsningen, med 500 000 kronor till Bromölla kommun, skapar förutsättningar för Ifö Center att utvecklas till ett resurscenter för såväl professionella som icke-professionella kulturskapare samtidigt som den stärker centret som unik aktör i nordöstra Skåne. En aktör som både kan stå modell för andra resurscentra och utvecklas i samverkan med aktörer.

Kort om Ifö Center

Ifö Center är en ideell förening som verkar i ett mångfacetterat kulturhus i anrika Iföverken i Bromölla. På kort tid och med små medel har verksamheten utvecklats och bli en unik aktör i den egna kommunen såväl som för konst- och kulturlivet i nordöstra Skåne.

Med stöd från Region Skåne har Bromölla kommun och Ifö Center tidigare genomfört en förstudie som pekar på att centret är en aktör med stark utvecklingspotential med betydelse för utvecklingen av bild-och formkonsten i södra Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter