Biblioteket – en möjliggörare

Örkelljunga bibliotek tror på kraften hos gräsrötterna. Med sin Skaparbibbla dyker de upp där människor möts för att ta vara på engagemang och kreativitet, som på på evenemanget Örkelljunga träffas.

När evenemanget "Örkelljunga träffas" äger rum en blåsig men solig höstlördag i november känns det som att alla är där. Redan på Forum Örkelljungas parkering vimlar förväntansfulla besökare omkring bland olika utställare.

Motorentusiaster har tagit med hemmabyggda folkracefordon. Foto: Anna Åkerberg

Motorentusiaster har tagit med hemmabyggda folkracefordon, en lokal firma visar gräsklippare och andra maskiner och Räddningsverket lockar med en titt in i en för dagen framkörd brandbil.

I entrén till den nybyggda arenan för idrott och kultur har musikskolans elever ställt upp sina instrument intill Skaparbibblans plats där två konstnärer inspirerar till drakbygge. En xylofonversion av monsterhiten Despacito dränker det mesta av vad verksamhetsledare Sara Olsson vill berätta om projektet "Biblioteket – en möjliggörare" så vi letar upp ett lugnare hörn längre in i lokalen.

Vill vara spindeln i nätet

För Sara och biblioteksverksamheten är det angeläget att vara där människor möts, främst för att kunna nå nya, potentiella biblioteksanvändare. Ett evenemang där ortens näringsliv presenterar sig tillsammans med ett antal av Örkelljungas drygt 70 föreningar är ett lysande tillfälle för biblioteket att skapa nya kontakter.

Tanken bakom projektet, där Skaparbibblan är en bärande del, är att ta vara på gräsrotskraften i Örkelljunga. Biblioteket vill vara spindeln i nätet som ser till att kunskaper och erfarenheter sprids vidare, en möjliggörare i lokalsamhället som låter människor bidra istället för att passivt ta emot det som erbjuds.

Flaggar för verksamhet

Skaparbibblan har sedan i mars i år en lokal i Kulturhuset men deltar ofta i det som händer på andra platser i kommunen, allt från sommarlovsaktiviteter till julstök på äldreboenden. Varhelst Skaparbibblan ställer ned sin gröna beachflagga, där finns verksamheten. Sara menar att nyckeln till en bra samverkan med lokalsamhället är att vara öppen.

– Det är de som är utanför biblioteket som ska bära Skaparbibblan, säger hon.

Det innefattar också att kunna vara flexibel och ställa upp och underlätta arrangemang som dyker upp med kort varsel. Vissa programpunkter läggs fast långt i förväg men många bygger på spontana initiativ och marknadsförs endast i sociala medier och med flyers ett par veckor i förväg.

Felicia Campbell är verksamhetsledare på Ingeborrarp, ett friluftsmuseum som ägs och drivs av ortens hembygdsförening. Foto: Anna Åkerberg

Felicia Campbell, verksamhetsledare på Ingeborrarp

Uppskattad samverkan

Att kunna samverka med biblioteket upplevs också som en tillgång av andra verksamheter i Örkelljunga. Felicia Campbell som är verksamhetsledare på Ingeborrarp, ett friluftsmuseum som ägs och drivs av ortens hembygdsförening, berättar att de använder biblioteket för sin marknadsföring.

– Vi har ställt ut museiföremål i biblioteket och gör reklam för vår kommande julmarknad på bibliotekets digitala skärmar, säger hon.

Stora fördelar med liten kommun

Sara Olsson rekryterades som bibliotekssamordnare till Kultur- och fritidsförvaltningen i Örkelljunga samtidigt som Mattias Persson fick en tjänst som föreningssamordnare. Mattias ingår i projektgruppen för Biblioteket – en möjliggörare tillsammans med Sara och kommunens integrationsutvecklare. Mattias är också på plats på Forum under Örkelljunga träffas. Han menar att det finns stora fördelar med en liten kommun. Det är nära mellan de anställda på kommunens förvaltningar och beslutsvägarna är korta.

– Det går snabbt att få igenom saker, säger Mattias.

Knyter samman människor

Föreningssamordnaren har en kulturaktörslista på 150 personer och kan knyta samman människor med liknande intressen eller med idéer som kompletterar varandra. Mattias tycker inte att det viktigaste alltid är att engagemanget kanaliseras genom en förening utan snarare att aktivera folk.

– Många ungdomar är inte intresserade av att förvalta. En del bidragspengar behöver omfördelas så att vi kan stödja mer tillfälliga nätverk för några som till exempel intresserar sig för EPA-traktorer eller vill anordna ett LAN, säger han.

Ledarskap och vision

En viktig faktor för lyckosam samverkan i kommunen som Mattias lyfter fram är ledarskapet i förvaltningen. Andreas Meimermondt är kultur- och fritidschef i Örkelljunga och är övertygad om att verksamheterna bör finnas där människor är.

– Biblioteken behöver som alla verksamheter beröra för att ha relevans. De ska vara drivande i samhällsutvecklingen, med källkritik, digitalisering och det demokratiska uppdraget. De är med och skapar stolthet över vårt lokalsamhälle. Biblioteken bidrar till att uppfylla kommunens uppdrag efter politiska prioriteringar, eller annorlunda uttryckt: till ett bättre samhälle, säger han.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter