Krav på snabb förberedelse av ny Öresundsförbindelse

Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en fast HH-förbindelse, skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till de svenska och danska regeringarna.

Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I uppdraget bör det också en ligga en komplett finansieringsplan för HH-förbindelsen, som inkluderar att överskott från Öresundsbron kan användas till en HH-förbindelse men också till en framtida Öresundsmetro. Det föreslår Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till den svenska och danska regeringen.

Senare i vår kommer den svenska regeringen att offentliggöra en rapport om behovet av att öka kapaciteten på den existerande Öresundsbron. Greater Copenhagen föreslår att regeringarna i Sverige och i Danmark också räknar in de positiva samhällsekonomiska vinster som en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, också känd som HH-förbindelsen, skulle leda till.

En HH-förbindelse ingår som ett centralt element i Greater Copenhagens långsiktiga arbete för utveckling av regionens infrastruktur på linje med den fasta förbindelsen till Tyskland under Fehmarn Bält. En förstärkning av Greater Copenhagens internationella tillgänglighet väger tungt för regionen i arbetet med att öka tillväxt och sysselsättning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter