Skånes folkhälsorapport 2020 presenteras på webbinarium

Tisdagen den 13 oktober klockan 09.30-12.00 presenteras Skånes folkhälsorapport 2020 i ett direktsänt webbinarium.

Resultaten i rapporten bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldrarna 18–84 år som slumpmässigt blev utvalda från befolkningsregistret. Folkhälsoenkäten är den största undersökning som någonsin gjorts och svarsfrekvensen uppgick till 44 procent.

Webbinariet är uppdelat i två delar. I den första delen presenteras några av de viktigaste resultaten från folkhälsoenkäten. Det blir också en fördjupning med fokus på psykisk hälsa och levnadsvanor utifrån vad som framkommit i undersökningen. Därefter berättar Folkhälsomyndighetens expert sina tankar om hur covid-19-pandemin kan tänkas påverka folkhälsan på sikt.

I den andra delen finns möjlighet att delta i en workshop kring statistikverktyget QlikView vilket ger möjligheter att titta på variabler från folkhälsoenkäten på både regional och kommunal nivå.

Program

Del 1, klockan 9.30–11.10

9.30–9.45 Bakgrund och Folkhälsoberedningens arbete
- Fredrik Sjögren, ordförande Region Skånes Folkhälsoberedning

9.45–10.15 Highlights från Region Skånes folkhälsorapport 2020
- Emma Carlstedt och Clara Holmberg, analytiker Region Skåne

10.25–10.40 Fördjupningsanalys: Levnadsvanor och psykisk ohälsa
- Kontie Moussa, epidemiolog Region Skåne

10.40–10.55 Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan
- Marita Friberg, Folkhälsomyndigheten

10.55–11.10 Region Skånes arbete med folkhälsa
- Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör Region Skåne

För de som vill finns möjlighet att efter del ett delta i en genomgång av statistikverktyget QlikView vilket ger möjligheter att titta på variabler från folkhälsoenkäten på både regional och kommunal nivå.

Del 2, klockan 11.15–11.45

Genomgång av statistikverktyget QlikView
- Clara Holmberg, analytiker Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter