Dags för den största folkhälsoundersökningen någonsin

Hösten 2019 genomför Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. 107 000 personer i åldern 18-84 år kommer bjudas in för att delta.

Det innebär att var tionde skåning i åldersgruppen får chansen att berätta om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Kunskap om hälsa, levnads- och livsvillkor är ett av de viktigaste planeringsunderlagen för att kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård, prioritera resurser till hälsofrämjande insatser och arbeta med utvecklingen av Skåne i stort. Svaren ger oss även möjlighet att se trender över tid och på så sätt möta framtida behov.

Läs mer om Folkhälsoenkäten 2019

Alla svar är viktiga

Resultatet från undersökningen är betydelsefullt och ett högt deltagande ger oss bättre beslutsunderlag i framtiden. Det är viktigt för att göra rätt prioriteringar inom såväl det förebyggande folkhälsoarbetet som hälso- och sjukvården.

– Folkhälsoenkäten är ett av Region Skånes viktigaste planeringsunderlag. Vi ser en genomgående trend i Sverige där antalet medverkande i undersökningar ständigt minskar. I höst kommer vi genomföra en kommunikationskampanj där vi hoppas påverka så många som möjligt av de slumpmässigt utvalda deltagarna att ta sig tid att svara. Alla svar är viktiga och Folkhälsoenkäten är en prioriterad fråga, säger Region Skånes analyschef Anna Bjärenlöv.

Fakta

Folkhälsoenkäten har skickats ut vid fyra tidigare tillfällen, år 2000, 2004, 2008 och 2012. De återkommande undersökningarna ger oss möjlighet att se hur skåningarnas hälsa och livsvillkor utvecklas över tid. Resultaten presenteras i folkhälsorapporter på regional nivå och kan även användas i djupare analyser via ett interaktivt verktyg för folkhälsostatistik.

Läs tidigare folkhälsorapporter

Resultatet från Folkhälsoenkäten 2019 kommer presenteras hösten 2020.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter