Så kan vi få fler att resa på ett schysstare sätt – till och från jobbet!

Välkommen på träff inom nätverket för hållbart resande i Malmö! Temat för träffen är jobbresor och hur de kan bli mer aktiva och miljövänligare genom tekniska lösningar och beteendepåverkande insatser

På träffen kommer vi att få höra mer om Malmö Works, ett företagsinitiativ som verkar för fler schyssta jobbresor och drivs av de deltagande företagen med stöd från Malmö Stad och Skånetrafiken. Dessutom kommer Energikontoret presentera sitt projekt, Hållbara företagsresor, för att dela med sig av sina erfarenheter med att stödja företag att minska klimatpåverkan från persontransporter kopplat till tjänsten.

Med hjälp av olika tekniska lösningar och beteendeförändring arbetar serviceförvaltningen på Lunds kommun just nu med ett projekt för att uppnå en mer effektiv användning av kommunens tjänstefordon. Detta med förväntningen att fler resor i tjänsten kommer att ske med cykel- och kollektivtrafik. Lunds kommun kommer att berätta mer om kommunens projekt för att optimera och effektivisera de interna tjänsteresorna.

Varmt välkommen!

Anmäl dig

Program

Malmö Works
Olof Rabe, utvecklingssamordnare, och Frida Beijer, utvecklingssamordnare, Malmö stad.

Hållbara företagsresor
Peter Odhner, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen.

Lunds mobilitetsprojekt
Thea Ohlander Arfwidsson, serviceförvaltningen, Lunds kommun.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter