Vilka stadskvaliteter skapar attraktivitet i Skåne?

I samverkan med Sveriges Byggindustrier Syd och fem skånska kommuner har Region Skåne låtit genomföra en omfattande studie av vilka stadskvaliteter som boende i skånska kommuner efterfrågar.

Studien ska skapa större kunskap om relationen mellan stadsbyggande och attraktivitet och bidra till att skapa ett språk som förenar kommun och byggbransch.

På seminariet kommer resultaten från studien att presenteras för första gången och det blir även inspirationsföreläsning från bland annat Alexander Ståhle, VD på Spacescape.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter