Seminarium: Stationsnära planering - Rapportrelease x 2

Region Skåne bjuder in till seminarium för att presentera resultaten från projekten Stationsnära läge 2.0 och Ortsutveckling längs Skånebanan.

Projekten vill inspirera till en hållbar och attraktiv utveckling av stationsnära lägen.

Under förmiddagen får vi höra flera intressanta föredragshållare och ta del av goda exempel på hur man i stadsplaneringen kan arbeta med stationsnära lägen. Det blir även en diskussionspanel med deltagande från Trafikverket, Länsstyrelsen, Region Skåne med flera.                   

Målgrupp: Inbjudan riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner som arbetar med stads- och trafikplanering men även andra som är intresserade av stationsnära planering.

Evenemanget är kostnadsfritt, lunch ingår. Anmäl dig senast 15 mars!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter