Hållbar stadsutveckling: Framtidens parkering

Jobbar du med fysisk planering av bebyggelse, infrastruktur och livsmiljöer? Missa inte fortsättningen av seminarieserien om hållbar stadsutveckling!

Seminarieserien Hållbar stadsutveckling drivs av Region Skåne i samverkan med bland annat Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF.

Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, akademin och näringslivet kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. 

Anmäl dig

Hur ser framtidens parkeringar ut?

Bilparkering styr i hög grad dagens stadsbyggande. Regelverk och andra krav prioriterar parkering, inte sällan framför andra stadskvaliteter och ofta med höga kostnader.

Samtidigt är det svårare än någonsin tidigare att förutse framtida användning. Automatisering, delningsekonomi och en ny syn på bilens roll i samhället kan drastiskt komma förändra efterfrågan.

Välkommen till ett seminarium som inspirerar att tänka nytt om framtidens parkering. Inlägg och samtal om flexibel användning, nya mobilitetstjänster, demonterbara konstruktioner och smart arkitektur för parkeringsfastigheter utlovas!

Program

13.00 Välkommen!
Björn Wendle, Trivector (moderator) och Boel Kjellsdotter, Region Skåne

Parkeringens historia – vad finns det att lära?
Johan Kerttu, Trivector

Smart arkitektur för flexibla och konverteringsbara parkeringsanläggningar
Anders Eriksson Modin, Fojab & Tomas Strandberg, Hubpark

Mobilitetstjänster i parkerings- och mobilitetshus
Maja Johansson & Annika Fernlund, Parkering Malmö

Tema-PM Attraktiv Parkering
Tobias Moberg, Region Skåne

Panelsamtal & frågor med föredragshållarna och särskilt inbjudna

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter