Seminarieserie: Hållbar stadsutveckling

Jobbar du med fysisk planering av bebyggelse, infrastruktur och livsmiljöer? Missa inte seminarieserien om hållbar stadsutveckling under två tillfällen våren 2019!

Seminarieserien Hållbar stadsutveckling drivs av Region Skåne i samverkan med bland annat Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF.

Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, akademin och näringslivet kring aktuella stadsutvecklingsfrågor.  

Anmäl dig

Seminarieserien fortsätter hösten 2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter