Seminarium: Vem cyklar?

Välkommen på träff den 5 september om segmenterad marknadsföring och en fördjupning av Resvaneundersökningen 2018.

Vilka budskap går hem för att marknadsföra hållbara transporter? Alfred Andersson, doktorand på K2 i Lund, kommer för att presentera sin forskning om marknadsföring genom segmentering och hur olika grupper i befolkningen reagerar på olika budskap kopplat till transporter.

Anmäl dig

Vi kommer att presentera de viktigaste slutsatserna för cykel från den senaste resvaneundersökningen och fördjupa oss i hur resultatet kan användas i det vidare arbetet med att öka cyklandet.

Presentationen avslutas med en praktisk övning för att demonstrera hur olika typer av information kan plockas ut från resvaneundersökningen och användas i segmenterad marknadsföring. 

Vi får även besök av Trafikverket som informerar om kommande trafikavstängningar  och för att undersöka intresset för en gemensam satsning i samband med detta. 

Dagens program

09.00 Välkomna! (08.30 serveras kaffe och frukostfralla)
Region Skåne inleder.

Hur kan vi anpassa budskap utifrån olika grupper i befolkningen för att påverka val av transportmedel?
Alfred Andersson, doktorand på K2 i Lund, presenterar sin forskning om marknadsföring genom segmentering.

Vad kan vi göra för att få fler att välja cykeln?
Jonas Hedlund, enheten för Transporter och infrastruktur, presenterar de viktigaste slutsatserna från resvaneundersökningen 2018.

Diskussion & RVU-övning

Kan vi samla våra krafter för att underlätta trafiksituationen när Södra stambanan stängs av?
Sara Persson, Trafikverket, informerar om kommande trafikavstängningar.

12.00 Tack för idag!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter