grafik

Så reser vi i Skåne - Resvaneundersökning i Skåne 2018 är klar

Under hösten 2018 genomfördes den största resvaneundersökningen någonsin i Skåne och nu har vi ett resultat.

Har kollektivtrafikandelen ökat och sker fler cykelresor idag än tidigare? Hur går det med de korta bilresorna? Är det så att höginkomsttagare kör mer bil än andra och i vilka kommuner cyklas det mest och till vad? Den viktigaste uppföljningen över hur resandet sker och har förändrats i Skåne är klar.

Under hösten 2018 genomfördes den största resvaneundersökningen någonsin i Skåne och nu har vi ett resultat. Över 70 000 resor registrerades med längd, start, mål och ärende. Det ger en god bild över resandet och den 27 maj presentera vi resultatet.

Vi presenterar såklart hur vi reser i Skåne, men också hur och varför undersökningen gjordes samt hur du själv kan ta ut siffror ur databasen via ett webbgränssnitt.

Sista anmälningsdag är 20 maj.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter