Kick-off för det nya regionplaneuppdraget

Välkommen till kick-off och låt dig inspireras, informeras och delta i samtal kring det nya uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne.

Den 14 november 2018 beslutade riksdagen om ändringar i Plan- och bygglagen, vilket innebar att nya bestämmelser om regional fysisk planering infördes. Lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2019 och medförde att Region Skåne fick uppdraget att ansvara för den regionala fysiska planeringen i Skåne.

Vi är glada och stolta över att det arbete vi alla gjort tillsammans inom ramen för Strukturbild för Skåne nu har fått ett nationellt erkännande och kan utvecklas vidare genom regionplaneuppdraget.

Den 25 september bjuder vi därför in dig till uppstarten för det nya regionplanearbetet, där vi bland annat kommer att få höra mer om tankarna bakom uppdraget och hur andra regionala aktörer har arbetat med regional planering. Moderater Catarina Rolfsdotter kommer att leda oss genom dagen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter