Ett barn i rosa kläder och hjälm på cykel

Hållbara resor för barn och unga

Hur ökar vi den aktiva mobiliteten hos barn och unga med hjälp av beteendepåverkan? Det och mycket mer diskuteras på tematräffen inom nätverket för hållbart resande i Lomma den 28 november.

Temat på träffen är barn och ungas resande och hur vi med hjälp av beteendepåverkande insatser kan arbeta för att få fler barn att resa mer aktivt och miljövänligt till skolan. 

Anmäl dig

Vi träffas i Lomma där vi kommer att få höra om projektet Min smarta väg till skolan, kommunens satsning för att skapa en säker och hållbar väg till skolan.

Vi avslutar med ett studiebesök till det framtida stationsområdet för att höra mer om den kommande tågstationen och hur Lomma arbetar med hållbara resor till, från och inom kommunen.

Träffen är öppna för alla som jobbar med hållbart resande och mobilitet. 

Program

13.00 Välkomna! 
Region Skåne inleder.

Min smarta väg till skolan
Åsa Cornander, planerings- och trafikingenjör, Lomma Kommun och Åsa Johansson, lärare och projektledare, Lomma Kommun.

Föräldrarnas roll i barn och ungas resor
Sonja Forward senior forskare och psykolog på VTI, presenterar forskningen om barn och ungas resor, med ett speciellt fokus på beteende och vilken roll föräldrarna har. 

Diskussion
Vilka är de vanligaste anledningarna till att föräldrar inte vill låta sina barn gå och cykla till skolan? Pia Bastholm, barnrättsstrateg i Helsingborg stad, har hört dem flesta. Tillsammans med Pia kommer vi att ha en gemensam diskussion kring anledningarna och hur det är möjligt att bemöta dem.  

Studiebesök – Lommas framtida stationsområde
Studiebesöket hålls utomhus, klädsel efter väder rekommenderas!

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter