Utställning: DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Utställningen är en del av testpiloten ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”, där offentliga och privata aktörer ges en plattform att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur.

Varje aktör som deltar i utställningen väljer ett tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete i ett av följande format;
film, bok, debattartikel eller fysisk modell.

Region Skånes bidrag till utställningen DESIRE syftar till att skapa diskussion med branschen och allmänheten om några av kärnfrågorna i den regionala planeringen som markanvändning, flerkärnig ortsstruktur, hållbart resande och utveckling av stationsnära lägen. 

Utställningen är kostnadsfri och öppen för alla. Välkomna på ett besök!

I september kommer DESIRE visas på Arkitekturbiennalen i Venedig, i en utställning arrangerad av Region Skåne, Malmö stad och Form/Design Center.

Mer om vilka som medverkar på utställningen (arkitekt.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter