TemaPM: Fokus landsbygd - samspelet mellan stad och landsbygd i Det flerkärniga Skåne

Region Skåne bjuder in till release av vårt senaste TemaPM, Fokus landsbygd - samspelet mellan stad och land i Det flerkärniga Skåne.

Under eftermiddagen kommer Region Skåne att presentera innehållet i TemaPM:et. Denna rapport har tagits fram utifrån de samtal som förts under en seminarieserie 2016-2017. Det blir även inspirerande föreläsningar och samtal kring temat. 

Målgrupp:  Kommunala och regionala tjänstemän och politiker som arbetar med utvecklingsfrågor i staden och/eller på landsbygden. Även andra aktörer som jobbar med dessa frågor är välkomna.

Mer information och anmälan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter