Byggarbetsplats

Skånskt Bostadsforum 2018

Varmt välkommen till Skånskt Bostadsforum den 30 november 2018! Skånskt Bostadsforum är en heldagskonferens för samtliga aktörer på bostadsmarknaden i Skåne.

Under konferensen diskuteras och problematiseras bland annat den skånska bilden av bostadsmarknaden samt finansiering av bostäder. Dagen avslutas med ett samtal med riksarkitekten Christer Larsson. Detta är en gemensam punkt i samarbete med Boverkets PBL kompetensdagar som pågår samtidigt på Malmö Live.

Skånskt Bostadsforum arrangeras av Skånskt bostadsnätverk, en samverkan mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att bidra med en arena där olika aktörer på bostadsmarknaden i Skåne möts för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter