Seminarium om barn och ungas aktiva transport till skolan

I Skåne finns goda förutsättningar för många att resa aktivt och hållbart till skolan, men studier visar att fler och fler skjutsas istället för att trampa själva.

Region Skåne arbetar under våren med ett projekt kring hur attityd- och beteendepåverkan i kombination med fysisk planering kan skapa förutsättningar för hållbart resande och öka andelen barn och unga som cyklar eller går till skolan.

Under våren deltar några skånska kommuner i en studie med syftet att få ökad förståelse för hur förutsättningarna för barns och ungas resande till skolan ser ut och få verktyg till förändring.

Resultaten från denna studie kommer att presenteras och Helsingborgs stad kommer att berätta om hur de arbetar med barn och ungas aktiva transport till skolan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter