Seminarieserie om hållbar stadsutveckling

Tema på seminariet: Nya partnerskap för en hållbar stadsutveckling

En hållbar stadsutveckling kräver nya partnerskap för att uppnå större effekter tillsammans. Det talas allt mer om samförvaltning, samfinansiering och samutnyttjande. Men hur ser dessa konstellationer ut, vilka är egentligen vinsterna och vilka är utmaningarna?

Den här eftermiddagen dyker vi ner i några spännande exempel för att höra på erfarenheter och visioner!

Seminarieserien drivs av Region Skåne i samverkan med andra aktörer, däribland Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF. Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, för akademin och för det privata kring aktuella stadsutvecklingsfrågor.

Datumen i serien är 21 september, 19 oktober och 7 december.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter