Seminarieserie om hållbar stadsutveckling

Tema: Trygg i staden

Seminarieserien drivs av Region Skåne i samverkan med andra aktörer, däribland Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF. Syftet är att skapa en mötesplats för det offentliga, för akademin och för det privata kring aktuella stadsutvecklingsfrågor.

Mer information och anmälan kommer.

Datumen i serien är 21 september, 19 oktober och 7 december.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter