Konferens: En socialt hållbar bostadsförsörjning

Hur kan Skåne utveckla den inkluderande bostadsmarknaden? Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av bostadsbrist, segregation och ökande variationer av boendestandard.

Välkommen till Skånskt bostadsnätverks vårkonferens, en dag fylld av kunskap och erfarenhetsutbyte!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter