Triangelns cykelparkering.

Heldag om cykelutveckling i Skåne

Välkommen på en heldag med fokus på kunskapsöverföring och planeringsförutsättningar för ökad och bättre cykling i Skåne.

I samband med den nationella cykelstrategin lämnade regeringen i uppdrag åt ett antal myndigheter att på olika sätt utreda förutsättningarna för en ökad och säkrare cykling. Nu går flera av uppdragen mot sitt slut och Region Skåne bjuder därför in till en presentation av några av resultaten.

Syftet är att sprida ny kunskap om cykelplanering men också att diskutera vad som är nästa steg utifrån uppdragens slutsatser och rekommendationer.

Dagen delas upp i två pass. Till förmiddagens seminarium välkomnas alla som på ett eller annat sätt arbetar med cykelutveckling i Skåne. Då bjuds bland annat på en presentation av Anna Niska från VTI, Kerstin Andersson från Boverket och Anders Brandén Klang från Trafikanalys. 

På eftermiddagen erbjuds de skånska kommunerna att delta på en nätverksträff om finansiering genom bland annat potter i RTI-planen och stadsmiljöavtal för cykelåtgärder.

Ange i anmälan vilka delar du kommer att delta på.

Anmälan och program

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter