Grafik Fehmarnbelt Danmark - Tyskland

Fehmarnbelt Days

Konferensen Fehmarnbelt Days arrangeras för fjärde gången, nu i Malmö den 28-29 maj 2018.

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och Danmarks transportminister Ole Birk Olesen med flera medverkar.

Vad vinner vi i Sverige på en fast förbindelse över Fehmarn? Politiker på internationell, nationell, regional och lokal nivå, näringslivsrepresentanter med flera deltar. Temat för 2018 är “Tomorrow’s connections” och belyser utvecklingen som den fasta förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden för med sig, när den står klar år 2028.

Fehmarnbelt Days är ett utmärkt forum för att nätverka, utbyta idéer, ta vara på utvecklingen och förstå potentialen.

Anmälan och all information om programmet

Region Skåne är med och arrangerar Fehmarnbelt Days , tillsammans med bland andra Malmö stad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter