Skånskt bostadsforum 2017

Den 29 november är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. Temat för årets konferens är tre tematiska frågor: hur mycket, vad och för vem?

Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning.

Mer information och anmälan 

Konferensen arrangeras av Skånskt Bostadsnätverk, som Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne startat. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter