Seminarieserie Stad & land: Slutsatser

Välkomna till det sjätte och sista seminariet i seminarieserien Samspel stad och land.

Under vintern och våren har fem olika teman stått i fokus då olika aktörer träffats runtom i Skåne för att gemensamt diskutera vilka hinder och förutsättningar som finns för att stärka och skapa kopplingar mellan stad och landsbygd.

Under sommaren kommer vi att bearbeta resultaten från seminarieserien till ett utkast till planeringsverktyg. Detta planeringsverktyg presenteras den 29 augusti för att sedan testas och vidareutvecklas gemensamt på seminariet.

Förmiddagen inleds med ett inspirerande föredrag av Åse Classon från Hela Sverige. Åse kommer att ge sin syn på samspelet mellan stad och landsbygd. Förmiddagens samtal och workshop leds av moderator Jonas Klevhag.

Anmäl dig här

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter