Så kan kommunerna öka sin attraktivitet med hjälp av nya stambanor

Välkommen till det andra Strukturbildsseminariet i vår serie om Sverigeförhandlingen, denna gång med temat attraktivitet.

Hur kan alla kommuner i Skåne öka sin attraktivitet genom att dra nytta av en ökad tillgänglighet? Hur kan de nya stambanorna skapa mervärde för regionala stationer i resten av Skåne? Vad innebär ökad tillgänglighet och kompetensförsörjning för en plats attraktivitet?

Program kommer inom kort.

Sista anmälningsdag är fredag den 22 september.

Varmt välkommen!

Mer information om seminarieserien

I slutet av året lämnar Sverigeförhandlingen över sin slutrapport till regeringen med en omfattande strategi för utbyggnad, kommunala överenskommelser, åtgärder för ökat bostadsbyggande och ett hållbart resande.

Resultatet av Sverigeförhandlingen kommer att innebära utmaningar för kommunerna och ställer nya krav på en långsiktig planering för såväl bostäder, resande och hållbar stadsutveckling. Samtidigt erbjuder stora investeringar också stora möjligheter. Det är viktigt att kartlägga nyttor och potentialer för att ta vara på förutsättningarna och skapa hållbar utveckling.

Inom ramen för Strukturbild för Skåne tas nu ett brett regionalt grepp på de olika samhällsutmaningarna som de nya stambanorna innebär. Med en seminarieserie med olika tematiska utgångspunkter är syftet att öka kunskapsunderlaget och säkerställa att Skåne står rustat för utbyggnaden. Seminarieserien riktar sig till kommuner och andra utvecklingsaktörer som har en roll i den kommande samhällsomvandlingen.
 
Tillfällena ska inspirera och vara en arena för diskussion, nätverk och kunskap. Under hösten pågår serien med nya teman, varav det första är attraktivitet.

Fler datum:

  • 10 november
  • 7 december

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter