Release: TemaPM Planera för urbana godstransporter

Region Skåne bjuder in till release av vårt senaste TemaPM, Planera för urbana godstransporter.

Detta TemaPM handlar om hur stadsplanering kan skapa förutsättningar för effektiva varu- och avfallstransporter och samtidigt bidra till bättre ljudmiljö, ökad trygghet och minskade utsläpp.

Under eftermiddagen kommer Trivector och Region Skåne att presentera innehållet och det blir även inspirerande föreläsningar kopplat till ämnet, bland annat får vi höra om Malmö stads innovativa arbete med den nya stadsdelen Sege Park.

Releasen riktar sig till politiker och tjänstemän inom stads- och trafikplanering, centrumutveckling och hållbarhetsarbete men även till övriga med intresse för dessa frågor.

Anmäl dig här

Program

  • Välkommen - Mätta Ivarsson och Pontus Lindberg, regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
  • TemaPM Planera för urbana godstransporter - Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector och Jesper Borgström, Strukturbild för Skåne
  • Samlastning Sege Park, Stadsmodell för fossilfria gods- och avfallstransporter - Marcus Ljungqvist, Malmö stad
  • Attraktiva stadskärnor och betydelsen av ett verksamhetsperspektiv i planeringen - Martin Öberg, ekon.dr Göteborgs universitet
  • Framtidstrender - Petra Stelling, fil.dr., infrastrukturstrateg, Region Skåne
  • Lärdomar från logistikkoncept för shoppingcenter m.m. - Lars Ivarsson är VD på Logistikbolaget, som ansvarar för logistiken på Emporia shoppingcenter.
  • Summering och avslut - Therese Andersson, chef enheten för samhällsplanering på Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter