Bryssel LIVE

Vad händer inom EU och hur påverkar det Skåne? Bryssel LIVE är Region Skånes Brysselkontors månadsvisa sändning om aktuella EU-frågor.

I vårens sista sändning, den 20 maj kl. 13:30, tittar vi närmare på EU:s sammanhållningspolitik med anledning av att många av de nya programmen för perioden 2021 – 2027 tagit fart. Region Skåne projektleder framtagandet av programmen för bland annat Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak samt processleder tillsammans med Region Blekinge den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden Plus. Under Bryssel LIVE kommer vi att tala om hur sammanhållningspolitiken formas på europeisk nivå genom politiska målsättningar och hur dessa omvandlas till konkret tillämpning på regional nivå i Skåne. Vi kommer även att prata om möjligheten till EU-finansiering via fonderna som kan användas för att uppnå regionala målsättningar i Skåne. Missa inte det!

Medverkande:

  • Louise Årebäck, EU Policy Officer, Region Skånes Brysselkontor.
  • Ulrika Melander, Utvecklingsstrateg, enheten för Externa relationer och stöd.
  • Eskil Mårtensson, Utvecklingsstrateg, enheten för Externa relationer och stöd.
  • Johanna Haward, Utvecklingsstrateg, enheten för Externa relationer och stöd.

Programledare är Carin Peters.

Följ webbinariet live och ställ frågor direkt till vår panel! Vi sänder som en Teams LIVE-händelse som du kan se i din Teams-app, din webbläsare eller i din mobil. Du ansluter genom att klicka på länken nedan. Du kan även se webbinariet i efterhand under två veckor med samma länk.