Inbjudan till webbinarium – Så förbättrar icke frekvensrelaterade stödtjänster ekonomin för elproducenter

Region Skåne och Energiforsk har genomfört ett forskningsprojekt rörande systemtjänster för kraftsystemet i elområde 4, med en uppskattning av storleken på marknaden för icke frekvensrelaterade stödtjänster.

Resultaten redovisas i en rapport med titeln Att kvantifiera storleken på marknaden för icke frekvensrelaterade stödtjänster och i en underlagsrapporten med titeln Power outlook and security of supply in Skåne, Energiforsk rapport 2021:807.

På nationell nivå har Svenska kraftnät nyligen redovisat ett regeringsuppdrag i en rapport med titeln Stödtjänster och avhjälpande åtgärder i ett energisystem under förändring.

Program:

  • Presentation av rapport Stödtjänster och avhjälpande åtgärder i ett energisystem under förändring, Svenska kraftnät
  • Presentation av rapport Power Outlook for Skåne, Ea Energianalyse
  • Presentation av rapport Att kvantifiera storleken på marknaden för icke frekvensrelaterade stödtjänster, Energiforsk
  • Kommentar från kraftverksägare, Uniper

Webbinariet sänds kl. 10:00–11:00 tisdagen den 30 november. Länk skickas ut till anmälda deltagare innan webbinariet.

Rapporterna släpps i samband med webbinariet.

Anmäl dig här.