Post Almedalen Skåne

Skånsk Life Science – fortsatta framsteg

Life Science-branschen verkar i ett sammanhang som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-branschen och Region Skåne sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till patientnytta i form av förbättrade utfall i vården. Viktiga saker har hänt sedan Uppstart Almedalen 2019. Vad kommer hända framöver?
Vi kommer berätta om de framsteg och initiativ som har hänt sedan senaste mötet. Vi kommer också blicka framåt. 

Medverkande:

  • Anna Jähkne, Ordf i Regionala utvecklingsnämnden
  • Yvonne Augustin, 2 vice ordf i Regionala utvecklingsnämnden
  • Gilbert Tribo, Ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Anna Mannfalk, 1 vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Anna-Lena Hogerud, 2 vice ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Moderator: Anders Åkesson, Extern Advisor Lif

Mötet är ett samarrangemang mellan Region Skåne och Lif. Ett mer detaljerat program kommer presenteras senare.

Datum och tid: Tisdagen den 26 oktober, kl 16.30–19.30
(program kl 16.45-18.30, därefter mingel till kl 19.30 med lättare förtäring)

Plats och lokal: Mötet är i första hand tänkt som ett fysiskt möte men det finns möjlighet att delta digitalt. Lokal i närheten av Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö. Mötet kommer att filmas.

Anmälan: Anmälan dig här senast den 8 oktober