Skåne efter pandemin: hur kick-startar vi med hjälp av EU-medel

Under Europaforum Hässleholm kommer Region Skåne arrangera seminariet "Skåne efter pandemin: hur kick-startar vi med hjälp av EU-medel".

Hur har Skånes arbetsmarknad och näringsliv påverkats av pandemin och vilka insatser behöver vi göra? Hur kan Skåne ta tillvara på de finansieringsmöjligheter som de nya EU-programmen ger? På seminariet intervjuas Regionala Utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke och några regionala experter på området. Region Skånes Brysselkontor kommer även att ge oss en utblick om vad som är aktuellt för Skåne i EU.

Paneldeltagare:

  • Anna Jähnke, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne
  • Christian Lindell, Samhällsanalysenheten, Region Skåne
  • Maria Korner Westin, enhetschef EU-enheten, Region Skåne
  • Michael Johnsson, Skåne European Office

Moderator:

  • Carin Peters, EU-enheten, Region Skåne

Läs här för mer information och anmälan