Den kommunala vuxenutbildningens betydelse för Skånes kompetensförsörjning

Save the date! Välkommen till webbinarium och regional lansering av rapporten: Den kommunala vuxenutbildningens betydelse för Skånes kompetensförsörjning 26 maj kl. 10.00 – 12.00

Den kommunala vuxenutbildningen har fått en allt viktigare roll för att lösa kompetensförsörjningen till arbetslivet. Region Skåne har efter önskemål från kommunerna tagit fram en rapport som ger en samlad bild av Komvux utbildningsutbud i Skåne och belyser effekterna på arbetsmarknaden. Vem studerar, vad och var studerar man, och vad händer efter? Hur ser förvärvsfrekvensen ut hos de studerande från Komvux och hur väl matchas utfallet mot de regionala kompetensbehoven? Vad är Komvux betydelse för yrkesväxling och vidare studier?

Rapporten beskriver effekter av Komvux i Skåne baserat på elever med avslutade studier 2016. Statistiken presenteras på regional och delregional nivå. Rapporten utgör del av ett utvecklingsarbete med ambition om ett återkommande underlag för bättre planering och dimensionering av den kommunala vuxenutbildningen.

Webbinariet vänder sig till dig som tjänsteperson eller förtroendevald med uppdrag inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, samt aktörer från näringslivet.

Program och innehåll kommer längre fram.

Anmäl dig till webbinariet här