Regionala utvecklingsdagen 2020

Nuläge och framtid för Skåne.

Skåne står inför en rad utmaningar så som hög arbetslöshet, låg produktivitet och en tillväxt som kunde vara högre. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att leda. Hur ska vi samarbeta? Vilka metoder ska användas? Vilken kunskap behöver vi? Den 11 mars bjuder vi in till en regional utvecklingsdag med fokus på ledarskapet. Dagen är en del av vårt gemensamma arbete att genomföra Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Dagen kommer att handla om hur vi utvecklingsaktörer i Skåne gemensamt kan agera och leda för att möta framtiden och främja en hållbar utveckling av vår region. Programmet kommer att innehålla en nulägesbild av Skåne, engagerade inspiratörer och panelsamtal. 

Programmet för dagen blir tillgängligt i början på 2020 men du kan anmäla dig redan nu. Passa på och registrera dig i tid för intresset är alltid stort.

Varmt välkomna till 2020-års konferens! 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter