Hur kan EU stärka lokal och regional utveckling?

Nya program, nya möjligheter! De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel bjuder in till ett webbinarium på Microsoft Teams.

Välkommen på webbinarium om förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan, programmering av sektorsprogrammen och de sammanhållningspolitiska fonderna, samt möjligheter till synergier mellan EU:s fonder och program i nästa programperiod.

Programmet är indelat i två delar där den första delen kl. 13-14 inleds med en inblick i EU-ledarnas överenskommelse om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet av EU-ambassadör Lars Danielsson. Sedan följer en uppdatering kring de programspecifika förordningarna för bland annat Horisont Europa, Digitala Europa och de sammanhållningspolitiska fonderna.

Den andra delen kl. 14-15 fokuserar specifikt på programmeringen av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och vänder sig särskilt till dig som deltar i programmeringsarbetet. Bland annat kommer Tillväxtverket och Vinnova att delta i diskussionen som fokuserar på:

  • Skapandet av synergier mellan ERUF och andra EU-program
  • Hur synergier tar sig uttryck i skrivandet av ERUF-programmen
  • Utmaningar och möjligheter med synergier

Registrera ditt deltagande innan den 29/9 för att få länken till webbinariet skickad till din epost.
Observera att den tidigare gränsen på deltagarantalet inte längre gäller, alla kan vara med!

Registrera ditt deltagande

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter