Skåne Innovation Week

Planeringen är påbörjad för sjätte upplagan av Skåne Innovation Week.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 23 maj och 29 maj 2019 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar
för att bidra till hållbar tillväxt och ett mer innovativt Skåne.

Den officiella kalendern är öppen för att skicka in aktiviteter till programmet och du kan även söka medfinansiering av din aktivitet. Utlysningen för medfinansiering är öppen fram till 26 mars. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter