Almedalen: Möten och samtal om Öresundsregionen

Öresundshuset drivs av Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun. I år är det tionde året vi öppnar dörrarna till Öresundshuset i Almedalen.

Skåne och Öresundsregionen påverkar hela Sveriges tillväxt och välfärd – Öresundsregionen står för 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Syftet med Öresundshuset i Almedalen är att genom politiska samtal och möten få upp frågor av betydelse för Öresundsregionen på den nationella dagordningen.

Seminarier kring regional utveckling:

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter