Skåne Innovation Week 2018

En vecka då vi gemensamt i Skåne kraftsamlar och lyfter upp aktiviteter, innovationer och idéer som en del i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 28 maj och 1 juni 2018 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne. I slutet av januari 2018 öppnar den officiella kalendern för att skicka in planerade aktiviteter.

Mer information kommer!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter