Skåne here and now - What have happened since the 2012 OECD Territorial Review?

Är det möjligt att skapa en megaregion från Oslo till Köpenhamn, med Göteborg och Malmö? OECD har tagit fram en rapport för att svara på den frågan.

Den 25 april presenterar OECD sin rapport "Territorial Review of the Megaregion of Western Scandinavia" i Helsingborg. De kommer då att fokusera på den delen av rapporten som berör Skåne och jämföra med motsvarande rapport från 2012. Är de styrkor och utmaningar man identiferade då, de samma nu? 

Konferensen är på engelska.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter